Snow Service srl

RASIPAČ SOLI ALASKA

RASIPAČ SOLI ALASKA

Rasipač soli Alaska pogodan je za kamione s ukupnom masom > 50 kvintala.

Pročitaj donji deo znaka...

Postoje različiti modeli koji variraju u zavisnosti od kapaciteta vozila na koje se postavlja rasipač soli i to: 2m3, 3m3, 4m3, 5m3, 6m3, 7m3, 8m3, 9m3 . Rasipač soli Alaska, od 2m3 do 5 m3 izrađen je u cjelini od nerđajućeg čelika AISI 304, dok verzije od 6m3 do 9 m3 mogu biti i od gvožđa. Rasipač soli Alaska raspoloživ je i sa tri različita sistema posipanja soli: čelični lanac, gumena traka, puž i dupli puž.
Kod osnovne verzije modela Alaska postoji rešetka za prosejavanje; mogućnost povezivanja na hidraulični sistem vozila, kao i na električnu instalaciju; trepćuće svjetlo i radno svjetlo pozadi; dvopolni kabal za povezivanje na akumulator i upravljačka tabla. Postoji, takođe, i različita opcijska oprema, kao što je Ecomatic gps upravljačka tabla za automatsko posipanje soli preko brzine vozila, pomoćni dizelski ili benzinski motor, pokrovna cerada, sistem za navlaživanje i još mnogo toga.

PLUG B3S14

PLUG B3S14

Plug za čišćenje snijega B3S14 pogodan je za srednje i velike smetove i može se instalirati na kamione, traktore i bagere utovarivače. Ovaj plug realizovan je u cjelini od čelika odličnih mehaničkih karakteristika i posjeduje sigurnosnu ploču za kačenje, prema standardu DIN 76060/A.

Pročitaj donji deo znaka...

Prednje krilo podijeljeno je na tri/četiri segmenta koji su nezavisni jedan od drugog, a svaki segment posjeduje sistem za sprečavanje udaraca koji se sastoji od donjeg plastičnog branika, kao i radilicu za dizanje segmenta. Mehanički stoperi za kraj hoda u položaju maksimalnog nagiba i centralni mašinski sistem omogućavaju ugao poprečnog ljuljanja od +5°. Plugovi su farbani u kabini i tretirani specijalnim premazom protiv rđanja, a lakirani su na površini RAL 2011. Imaju ventil za preveliki pritisak radi amortizacije bočnih udaraca, cijevi R2 sa standardizovanim i brzim priključcima. Za montiranje na kamione postoji elektro-hidraulična jedinica 12V/24 V koja posjeduje upravljačku tablu, koja se može instalirati na sigurnosnu ploču pluga za razgrtanje snijega. Postoje, takođe, i različiti opcijski dodaci, kao što su: saonice, točkovi za oslanjanje s podesivom visinom, cerada za zaštitu od prskanja, guma za zaštitu od prskanja.

Modulo Idrico Polivalente

VIŠENAMJENSKI VODOVODNI MODUL ZA PRANJE ULICA

Višenamjenski vodovodni modul može se koristiti s pumpama visokog, srednjeg i niskog pritiska.

Pročitaj donji deo znaka...

Radi se o jednostavnom i veoma efikasnom sredstvu za višestruku namjenu: navodnjavanje zelenih površina; transport vode koja nije za piće; pranje i dezinfekcija javnih mjesta; pranje javnih nadstrešnica; pranje i dezinfekcija korpi za smeće; posipanje sredstava za suzbijanje korova i dezinsekciju zelenih površina; pranje ulica; posipanje rastvora soli za sprečavanje smrzavanja; suzbijanje fine prašine (PM10).
Nadalje, sa pumpama visokog pritiska i upotrebom odgovarajućih pištolja, ovaj modul se može koristiti za gašenje manjih požara u šumama. Svi višenamjenski vodovodni moduli mogu raditi preko sistema (prijenosnika snage / hidrauličnog sistema) vozila na koje se instaliraju, ili pomoću pomoćnog benzinskog, dizelskog ili elektromotora.
Cisterne su realizovane od staklaplastike ili nerđajućeg čelika 304/316, smještene su na namjenske šasije izrađene prema dimenzijama vozila na koja se postavljaju. Svaka cisterna posjeduje sistem za razbijanje talasa unutar nje, koji je koristan za izbjegavanje njihanja vozila; grlo za ručno korišćenje; spoljašnji prozorčić za provjeru nivoa; grlo sa kugličnim ventilom za punjenje i pražnjenje. U slučaju modula za gašenje požara AIB (u šumama), cisterne posjeduju sistem višestrukog usisavanja koji garantuje usisavanje tečnosti čak i kad se vozilo nalazi na strmom terenu.

POTRAŽITE VIŠE INFORMACIJA

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com